Dijital İpekyolu Atölyesi Geleceği Kodlayan 65 Vanlı

“Gelecek çok çabuk GELECEK, kodlamayla gelecek!” Geleceği Kodlayacak 65 Vanlı “Dijital İpekyolu Atölyesi”nde geleceği kodlama, konusunda  yeteneklerini keşfederek, uzgörü, bilgi, beceri ve deneyim edinerek  geleceğe umutla şekillendirecekler.

Geleceği Kodlama Beceri Eğitimleri

Türkiye’nin Endsütri 4.0, Süper Toplum 5.0 ve dijital dönüşüm hedeflerini yakalaması yolunda en önemli adımlardan biri  çocukların teknoloji konusunda bilgi ve becerilerini arttırmaktır. Geleceği şekillendirecek ve geleceğin teknoloji liderleri olacak çocukları için oluşturulan “Dijital İpekyolu Atölyesi”nin eğitimleri…

Teknoloji Liderliği

Endüstri 4.0 ve Geleceğin Meslekleri, Uzay ve Hayal Mühendisliği, Girişimcilik, Dünyadan Eğitim Örnekleri..

Programlama

Minecraft & Python, Yapayzeka – Makine öğrenme, Kriptoloji ve Şifreleme, Python, C, Nitelikli Programlama

Robotik & Elektronik

Arduino ile Robotik, LEGO Mindstorm EV3, Minecraft ile Elektronik, IOT Ürün Tasarımı, Akıllı Evler

Dijital Pazarlama

Dijital çağda girişimcilik, Dijital pazarlama ve E-ticaret, Görsel Tasarım, Website Geliştirme, Blogger, Youtuber

Temel Bilişim Eğitimi

Algoritma ve Akış çizelgeleri, Small Basic, Scratch ile Kodlama, Tinkercad ile 3D Modelleme

3 Boyutlu Tasarım

3D Tasarım, Tinkercad, SketchUP, BLENDER, 3 D Yazıcı, Karakter, Ürün Tasarımı, Oyuncak Tasarımı

Oyun Geliştirme

UNITY, Kodu Game Lab, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Oyun Geliştirme, VR Uygulamaları, Online Oyun Geliştirme

Takım Oyuncusu Olma

Takım olabilmek, Ekip çalışması, İletişim Becerileri, Bilişim Etiği, Bilişim Hukuku, Sunum Becerileri

Proje ve Ürün Geliştirme

65 öğrenci, aldıkları eğitimlerle ilgili grup projesi, bireysel proje ve iş dünyasına yönelik projeler geliştirecekler. Projeler; 3 boyutlu ürün, mobil uygulama, websitesi, logo tasarımı, mobil oyun vb. şeklinde olacaktır.. Geliştirdikleri ürün veya projelerin bir kısmı kodlama festivalinde ve tanıtım dokümanlarında yer alacaktır..

Esnafı Dijitale Taşıma Yolculuğu

Geleceği Kodlayan 65 Vanlı, Van ilinde bulunan 65 esnaf ve girişimcilerin işleriyle ilgili website, grafik tasarım, 3 boyutlu tasarım ve mobil uygulama  geliştirecekler ve onların kullanmaları konusunda  eğitimler verilecektir. Bu projeyle Van’da iş dünyasında dijital dönüşümün adımları atıldığı gibi bu kişilerin ürün ve hizmetlerini ulusal ve global pazara açmaları sağlanacaktır.

OneCode Online Education

One Code Online Eğitim Platformu

Eğitimin sürdürülebilirliği, eğitimin Van’da ve ülkemizde geniş kitlelere ulaşması “online eğitim platformu” öncelikli hedefimizdir. Ayrıca proje kapsamındaki bazı programlar için dünya da çok fazla örnek olmadığı için İngilizce hazırlanacak eğitimlerle ve çocukların yaptıkları örnek uygulamalarla Van’dan bütün dünyaya kodlama örnekleri sunacağız. Böylece Geleceği Kodlayan 65 Vanlı, dünyanın geleceğinin kodlanması konusunda “kod halkaları” oluşturacaklardır.

Ankara-İstanbul Teknoloji Turu ve Mentörlük

“Gittiği yolu bilene dünya yol verir.  Tagora.

Geleceği Kodlayan 65 Vanlı öğrencileri temsilen 16 kişi, Ankara ve İstanbul’da teknoloji şirketlerini ziyaret edecekler, Türkiye Bilişim Derneği’nin üyeleriyle tanışıp ve onlardan projeleri ve gelecekleri konusunda görüş ve mentörlük alacaklardır.

Doğu Anadolu Kodlama Konferansı ve Festivali

Kodlama Festivali, 65 kursiyerin yaptıkları projeler ve ürünleri festival alanında sergilenmesi ve  65 kursiyerden 16 kişi seçilerek  Ankara ve İstanbul tekno girişimcilik gezisine katılacaklardır.

Doğu Anadolu Kodlama Konferansı, proje çerçevesinde deneyimlerin aktarılacağı ve ülke çapından konuyla ilgili konuşmacıların katılacağı kodlama konferansı yapılacak. Konferans sonuç bildirgesi online yayınlacak ve ülke çapında farklı kamu ve özel kuruluşlara gönderilecektir.

SIK SORULAN SORULAR

Projenin katılımı ve uygulanması konusunda sık karşılaştığımız sorular 

Proje, bir toplumun dijital dönüşüm yolculuğuna örnek olarak olarak hazırlandığı için toplumun geniş kesimini hitap eden farklı modüllerden oluşmaktadır. Bu haliyle proje özgün, yenilikçi ve benzersiz olması nedeniyle ilk kez karşılaşanlar için akıllarında bir çok soru belirmektedir.  Projenin faydalanıcıların daha iyi bilgilendirmek amacıyla akıllara takılan sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır. Bazı temel soruların cevaplarını burada bulabileceğiniz gibi zamanla hedef kitleyle etkileşim arttıkça yeni sorular ve cevaplarda eklenecektir.

Çocuklar projeye nasıl katılacak?

9-14 yaş arası Van ili sınırları içerisinde çocuklar katılabilir. İpekyolu belediyesinde İpek masaya müracaat edip, form doldurularak başvuru işlemi yapılacaktır.

Gençlerin katılımı nasıl olacak?

18-24 yaş aralığında işsiz gençler, İpekyolu Belediyesi’nde İpekmasada başvuru formu doldurarak kayıt olabileceklerdir.

Esnaf, girişimci projede yer alabilecek mi?

Projenin Van ticari işletmelere katkısı olması amacıyla 65 öğrenci gruplar halinde 65 ticari firma veya girişimciye website, grafik tasarımı, 3 boyutlu prototip örnekleri yapacaklardır.

Kursa katılacak çocuklar nasıl seçilecek?

Seçici kurul, çocukların teknolojiye olan ilgileri göz önüne alınarak, mülakat sonucu 120 çocuk seçilecektir. Seçilen çocuklara temel bilişim eğitimi verilecektir. Temel bilişimden sonra 45 çocuk ileri eğitime alınacaktır.

Gençlerin seçimi nasıl olacak?

Başvuran gençler arasında mülakatla teknolojiyle ilgili 120 genç seçilerek 20 saat temel bilişim eğitimini alacaklar. Temel bilişim eğitimi alan 120 gençten 20’si ileri düzey bilişim eğitimine katılacaklardır.

Eğitimler nerede nasıl olacak?

Eğitimler İpekyolu ilçesinde kurulacak atölyede gerçekleşecektir. 9-14 yaş grubu öğrencilerin okul durumuna göre eğitim saatleri ayarlanmaya çalışılacaktır.

Projenin Gelişimi Hakkında

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 1971 yılından beri Türkiye’de bilişimin yaygınlaşması konusunda çalışmalar yürütmektedir. TBD, Avrupa Bilişim Dernekleri ile etkileşim içerisinde de çalışmalarını yürütmektedir. TBD, Avrupa’daki meslektaşlarıyla birlikte geleceğin meslekleri ve mevcut mesleklerin teknolojiyle evrim geçirmesi, iş dünyasının süreçlerinin teknolojiyle değişimi konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda ülkemize ve Avrupa’ya örnek teşkil edecek bir proje geliştirildi.

Proje, genç nüfusun yoğun olduğu ve adını tarihten alan Van İpekyolu Belediyesi ortaklığında hazırlanmış ve yürütülecektir.

Proje, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilmiştir.

 

 

Türkiye Bilişim Derneği

Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında, bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

İpekyolu Belediyesi

İpekyolu, Türkiye’nin Van ilinin bir ilçesi. 11 Kasım 2012’de TBMM’de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Van merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. İpekyolu nüfus bakımından Van’ın en büyük ilçesidir. Van’ın ticaret merkezidir.

2013 yılı TÜİK istatistiklerine göre İpekyolu’nun nüfusu 274 bin 902’dir.