Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı – Proje Destekçisi –  www.daka.org.tr

DAKA, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van (TRB2) illerinde kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, bölgedeki kaynakların yerinde ve etkin kullanımı sağlayarak ve yerel potansiyeli harekete geçirerek ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar ile uyumlu bir şekilde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi kalkınmışlık farklılarını azaltmak için faaliyet gösteren bir kurumdur.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıwww.sanayi.gov.tr

Türkiye Billişim Derneği- Proje Sahibi – Proje Destekçisi – www.tbd.org.tr

Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında, bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

İpekyolu Belediyesi – Proje Ortağı – www.ipekyolu.bel.tr

İpekyolu, Türkiye’nin Van ilinin bir ilçesi. 11 Kasım 2012’de TBMM’de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Van merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. İpekyolu nüfus bakımından Van’ın en büyük ilçesidir. Van’ın ticaret merkezidir.

2013 yılı TÜİK istatistiklerine göre İpekyolu’nun nüfusu 274 bin 902’dir