Dijital İpekyolu Atölyesi "Geleceği Kodlayan 65 Vanlı"

Araştırmalar, 2025 yılında bir trilyon cihazın internete bağlanacağını öngörüyor. Bu cihazları tasarlayacak ve internete bağlayacak olan da bugünün çocukları olacaktır. Teknolojinin hızla gelişmesi ve dünyayı değiştirmesiyle birlikte gelişmiş ülkeler, kodlamayı ilkokul öğrencilerinden başlattılar. Buna paralel olarak gelişmiş ülkelerde üniversiteler, kamu, yerel yönetim, STK ve şirketler geleceği şekillendirecek çocukları yetiştirmek amacıyla kodlama faaliyetleri yürütmektedirler. Bazı ülkeler, kodlama faaliyetlerini dünyanın birçok ülkesine yayarak, gelecekte o ülkelerde kendileri için çalışacakları insanları çocuk yaşta belirlemek için politikalar geliştirmektedirler.

Araştırmalar, 2025 yılında bugünkü mesleklerin birçoğunu robotların yapacağını ve mevcut mesleklerin yarısından fazlasının ortadan kalkacağını ve teknolojinin desteklediği çok sayıda yeni mesleğin ortaya çıkacağını göstermektedir.

Dünyanın en büyük 10 şirketi; teknoloji ve dijital şirketlerdir. Ör: Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon vs. ve dünyada Almanya Endüstri 4.0 ve Japonya Süper Toplum 5.0, Amerika Her Şeyin İnterneti gibi projelerle dünyayı yeniden şekillendiriyorlar.

Projede verilen eğitimlerden programlama, mobil oyunlar, 3 boyutlu tasarım, robotik programlama, yapayzeka, makine öğrenimi, siber güvenlik; Almanya, ABD ve Japonya’nın dönüşüm projelerinin ana unsurlarını oluşturmaktadır.

Gelişmiş ülkeler, ilköğretimden üniversiteye kadar gelecekteki birçok mesleği tanımlamaya çalışarak, eğitim müfredatlarını geliştirmeye başladılar. Hatta, iş dünyasının acil eleman ihtiyacını sağlamak amacıyla eğitim fabrikaları oluşturdular.

Eğitim, gençleri yakın zamanda ortaya çıkacak meslekler ve iş alanları konusunda bilgilendirici ve yönlendirici olmalıdır. Bu çerçevede teknoloji ile uyumlu yeni iş olanakları yaratılmalı ve nitelikli iş gücü tarafından yapılabilecek yeni iş tanımları oluşturulmalıdır.

Projenin, özgün haliyle ülkemizde çocukların ve gençlerin yeni nesil teknolojilere adaptasyonu, işsizliğe çözüm ve dijital ekonomiye de model oluşturması hedeflenmiştir.

Özel Amaç: 10 aylık proje kapsamında Van’da oluşturulacak eğitim atölyesinde;

 • 9-14 yaş arası 160 öğrenciye temel bilişim, 45 öğrenciye ileri düzey dijital teknoloji ve STEM eğitimi,
 • 18-24 yaş arası Van ili sınırları içerisinde yaşayan herhangi bir yerde istihdam edilmeyen en az lise mezunu 120 gence temel bilişim ve dijital beceri eğitimi, aralarından seçilen 20 gence ileri düzey eğitimi verilecek.
 • 65 kişiye (45 çocuk + 20 Genç) ileri düzey eğitim verilecek.
 • 65 esnaf veya girişimcinin dijital dönüşümü konusunda bilgilendirici faaliyetler verilecek ve dijital dönüşümleri başlatılacaktır.

Projenin Van İline Sağlayacağı Faydalar;

 1. 9-14 yaş grubu 160 öğrenci; kodlama, 3D modelleme ve dijital dönüşüm hakkında temel eğitim almış olarak, teknoloji çağını yakalama konusunda fırsat elde etmiş olacaklardır.
 2. 45 çocuk ileri derecede programlama, 3 boyutlu tasarım ve mobil oyun geliştirme, robotik programlama, siber güvenlik, yapayzeka konularında eğitim almış ve proje geliştirmiş olacaklardır.
 3. 8 çocuk Ankara ve İstanbul’da teknoloji liderlerinden mentörlük alacaklar ve teknokentleri ziyaret ederek, geleceğin teknoloji liderleri olma fırsatını yakalamış olacaklardır.
 4. 120 Gencin dijital dönüşüm ve endüstri 4.0, website, dijital pazarlama temel eğitimi alarak Van’da istihdam edilme ve girişimci olma şansları artırılacak. Bu gençler Van ilinin dijital dönüşümüne katkıda bulunacaklardır.
 5. 20 genç dijital girişimcilik, mobil uygulama geliştirme, modern web site geliştirme, e-ticaret konularında ileri düzey eğitim alarak, istihdam ve girişimci olma şansları artacaktır.
 6. 20 genç arasından seçilen 8 genç Ankara ve İstanbul’da teknoloji liderlerinden mentörlük alacaklar ve teknokentleri ziyaret ederek, dijital girişimcilik ve istihdam edinme yolunda önemli adım atmış olacaklar.
 7. 65 Vanlı, Van ilinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak mobil uygulama, 3 boyutlu tasarım, mobil oyun ve dijital dönüşüm uygulamaları geliştirerek, bir kısmını Van halkının kullanımına sunacaklardır. Diğer taraftan 65 esnafın dijital dönüşümüne doğrudan katkı sağlayacaklardır.
 8. Doğu Anadolu Kodlama Konferansı ve Proje Festivali, Kursiyerlerin yaptıkları projelerin

sergilenmesi, Türkiye’ye ve bölge ülkelerine örnek temsil edecektir.

 1. Proje sonunda kodlamayla ilgili çocuklara yönelik Online Kodlama Platformu = OneCode

oluşturularak eğitimin daha fazla kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

Projede çocuklar ve gençler yenilikçi teknolojiler kullanarak, iş dünyasını dijital dönüşüme taşımak için somut ve dünya çapında örnek teşkil edecek uygulamalar yapacaklardır.